گام دوم انقلاب

چاپ چهاردهم کتاب دکل

/post-2416

کتاب دکل - مستند داستانی گام دوم انقلاب به چاپ چهاردهم (14) رسید.


کتاب دکل

/post-2410

کتاب دکل ( مستند داستانی گام دوم انقلاب ) مستند داستانی گام دوم انقلاب، اولین کتاب داستانی بامحوریت بیانیه گام دوم انقلاب است که ماجرای آن در یک دبیرستان هفت زنگ، به تصویر کشیده شده است.