کتاب های مذهبی

کتاب دکل

/post-2410

کتاب دکل ( مستند داستانی گام دوم انقلاب ) مستند داستانی گام دوم انقلاب، اولین کتاب داستانی بامحوریت بیانیه گام دوم انقلاب است که ماجرای آن در یک دبیرستان هفت زنگ، به تصویر کشیده شده است.


انتشارات مشهور

/post-2408

انتشارات مشهور